Εξοπλισμός εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης & αναλώσιμα χοιροστασίου

Σήμερα οι περισσότερες χοιροτροφικές μονάδες στη χώρα μας, χρησιμοποιούν τεχνητή σπερματέγχυση στην παραγωγή τους.

Η εταιρία μας παρέχει εδώ και χρόνια κάθε είδους εργαστηριακό εξοπλισμό για τεχνητή σπερματέγχυση, και ποικιλία αναλώσιμων που χρειάζεται μια κτηνοτροφική μονάδα.

Δοσομετρικά Δοχεία
Πλαστικά Μπουκάλια
Θερμός
Φορητό Scanner
Προστατευτικά χοιρομητέρων
Καθετήρες όλων των τύπων
Σύρριγγες όλων των τύπων
Τροχός Δοντιών
Κόπτης για Ουρές
Μικροσκόπιο
Ζυγαριά
Θεραπευτικά Σπρέι
Ομοίωμα Χοιρομητέρας
Κατασκευή ιστοσελίδωνaboutlogo