Νεοσσοί Κρεατοπαραγωγής

Η πτηνοτροφία ήταν και είναι πάντα μέσα στις δραστηριότητές μας. Η συνεχής αναζήτησή μας για το καλύτερο μας οδήγησε στην εισαγωγή αυγών εκκόλαψης νεοσσών από τη δανέζικη εταιρία Danhatch A/S.

Η εταιρία μας προμηθεύει τις πτηνοτροφικές μονάδες με ‘μιας ημέρας νεοσσούς’ της φυλής ROSS 308 ή με αυγά εκκόλαψης νεοσσών της ίδιας φυλής.

Τοποθέτηση νεοσσών Ross 308
Νεοσσοί 1-μέρας Ross 308
Μεταφορά αυγών
Ωοσκόπηση
Φάρμα νεοσσών Ross 308
Εκκολαπτήριο
Κατασκευή ιστοσελίδωνaboutlogo