Δανέζικο καθαρόαιμο Landrace
Δανέζικο καθαρόαιμο Yorkshire (Large White)
Δανέζικο καθαρόαιμο Duroc
Χοιρομητέρα Δανυβρίδιο LY-F1

Αναπαραγωγικοί χοίροι Δανίας

Η DanBred International είναι μέλος του κέντρου έρευνας χοίρων της Δανίας και διαθέτει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της απευθείας στους χοιροτρόφους της Δανίας και σε όλο τον κόσμο από τους Δανούς παραγωγούς. Το δανέζικο αναπαραγωγικό πρόγραμμα χοίρων DanAvl οργανώνεται από το κέντρο έρευνας χοίρου της Δανίας.

Από το 1985 μέχρι σήμερα προσφέρουμε στους Έλληνες χοιροτρόφους υψηλής γενετικής αξίας αναπαραγωγικούς χοίρους, δίνοντας σε κάθε χοιροτροφική μονάδα τη δυνατότητα για άριστη παραγωγή με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για το χοιροτρόφο.

Οι φυλές των αναπαραγωγικών καθαρόαιμων και υβριδίων χοίρων που προσφέρουμε είναι οι εξής:

Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει αν θα προχωρήσει στη δημιουργία πυρήνα στη μονάδα του ώστε να παράγει ο ίδιος την LY – F1 υβρίδιο χοιρομητέρα ή αν θα χρησιμοποιήσει απευθείας τις χοιρομητέρες LY – F1 με τον τελικό καθαρόαιμο κάπρο Duroc.

Στην Ελλάδα από το 2004 λειτουργεί η πρώτη κλειστού κυκλώματος αναπαραγωγική-πολλαπλασιαστική μονάδα με την επωνυμία ‘DanBred Hellas farm’.

Η DanBred Hellas farm λειτουργεί αυστηρά βάσει των προτύπων και ελέγχων των Δανέζικων αναπαραγωγικών και πολλαπλασιαστικών μονάδων και με την επίβλεψη Δανών ειδικών. Αυτό επιτυγχάνεται -εκτός από τις συχνές επισκέψεις τους- και με την on-line σύνδεση της μονάδας με το ερευνητικό αναπαραγωγικό πρόγραμμα DanAvl.

Με αυτόν τον τρόπο ελέγχονται καθημερινά όλες οι Δανέζικες αναπαραγωγικές και πολλαπλασιαστικές μονάδες στη Δανία και σε όλο τον κόσμο.

Η DanBred Hellas farm χρησιμοποιεί για την παραγωγή της LY – F1 υβρίδιο- χοιρομητέρας, Δανέζικο θηλυκό καθαρόαιμο Landrace και δανέζικο αρσενικό καθαρόαιμο Yorkshire.

Κατασκευή ιστοσελίδωνaboutlogo