Λογισμικά προγράμματα διαχείρισης χοιροστασίου

Σήμερα όλο και περισσότερες χοιροτροφικές μονάδες ανατρέχουν σε κάποιο λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης χοιροστασίου για λεπτομερή έλεγχο της μονάδας τους.

Το λογισμικό πρόγραμμα WinPig της Agrosoft είναι το κλειδί για μια πιο ακριβής και πλήρως λεπτομερειακή παρακολούθηση της μονάδας σας.

Μέσω των καταχωρήσεών σας, παρέχει πολλαπλά αποτελέσματα κάποια από τα οποία είναι:

Δείγμα κάρτας χοιρομητέρας

Η παρουσίαση και τοποθέτηση του προγράμματος γίνεται από την εταιρία μας. Συνεχής έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος και υποστήριξη με αναβαθμίσεις , παρέχονται από τον υπεύθυνο δανό αναλυτή και από την εταιρία μας.

Κατασκευή ιστοσελίδωνaboutlogo